| |     ћирилица | english  
Naslovna
Jugoslav Lj. Vukadinović - ambasador

Rođen 22. Maja 1961 godine u Prištini na Kosovu i Metohiji, Republika Srbija. Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Prištini gde je i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Završio je master studije 2014 godine na Univerzitetu Union-Fakultetu za poslovno industrijski menadžment, smer za Industrijsko ekonomski menadžment. Držao je predavanja veština protokola na Akademiji za Diplomatiju i Bezbednost u Beogradu.
Govori Engleski (VII semestar), Albanski(V semestar), Grčki (radno znanje), Italijanski(radno znanje).
Oženjen suprugom Suzanom, ima sina i ćerku, unuku i unuka.


Radna biografija

april 1995-avgust 1996
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije
Direkcija za susedne zemlje- Odsek za Albaniju, Italiju, Vatikan, Maltu i San Marino
Prvi sekretar
avgust 1996-septembar 2000
Ambasada Savezne Republike Jugoslavije u Republici Makedoniji
Šef konzularnog odeljenja- Prvi sekretar
oktobar 2000-novembar 2001
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije
Protokol-Služba za ceremonijal i državne posete-Šef odseka
Prvi savetnik
novembar 2001-avgust 2004
Generalni konzulat Savezne Republike Jugoslavije/Državne zajednice SCG u Solunu, Republika Grčka
Konzul žeran, Prvi savetnik
avgust 2004-decembar 2004
Ministarstvo inostranih poslova Državne zajednice SCG
Direkcija za konzularne poslove- Odsek za pasoše
Prvi savetnik
januar 2005-septembar 2005
Ministarstvo inostranih poslova Državne zajednice SCG
Direkcija za Aziju, Australiju i Pacifik
Prvi savetnik
septembar 2005-novembar 2006
Ministarstvo inostranih poslova Državne zajednice SCG/ Republike Srbije
Direkcija za Arhivske poslove
Prvi savetnik
novembar 2006
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Opunomoćeni ministar
novembar 2006-septembar 2007
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Direkcija za saradnju sa NATO-om
Opunomoćeni ministar
septembar 2007-februar 2009
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Direkcija za konzularne poslove- Odsek za ostavine i rešavanje sporova u inostranstvu- Šef odseka
Opunomoćeni ministar 
februar 2009-novembar 2013
Ambasada Republike Srbije u Abudži, Savezna Republika Nigerija
Zamenik šefa misije- Savetnik/Prvi savetnik-Charge d’ affaires a.i.
novembar 2013-mart 2016
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Ministar savetnik
mart 2016-septembar 2016
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Služba bezbednosti- Dežurna služba- Koordinator odseka
Ministar savetnik
septembar 2016-
Ambasada Republike Srbije u Kairu/ AR Egipat 
Zamenik šefa misije-Ministar savetnik/Politički poslovi za Sultanat Oman( ne-rezidentno Državu Palestinu, Republiku Sudan i Arapsku ligu)
oktobar 2016
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Ambasador u MSPAmbasador
Jugoslav Lj. Vukadinović - ambasador
Biografija