| |     ћирилица | english  
Naslovna
Prijava braka

Prijava braka

Za prijavu braka zaključenog u Egiptu, UAE, Sudanu, Palestini i Omanu radi upisa u matičnu knjigu venčanih u Republici Srbiji, prema mestu zajedničkog prebivališta supružnika, odnosno u mestu prebivališta jednog od supružnika, potrebno je da se dostavi sledeće:

- popunjen zahtev (zahtev) za prijavu braka (MS Word ili PDF format).

- original inostranog izvoda iz matične knjige venčanih (puna legaliѕacija osim za Oman)

- prevod inostranog izvoda na srpski jezik

- fotokopija uverenja o državljanstvu za oba supružnika

- pasoš oba supružnika

Napomena: Ukoliko se prijavljuje brak koji nije prvi bračnim drugovima, potrebno je da se priloži i izvod iz matične knjige rođenih iz Srbije u kome je u rubrici “Napomena” upisano da je prethodni brak razveden.

Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke. Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Carinska potvrda
Prijava braka
Rodjenje deteta
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari