| |     ћирилица | english  
Naslovna
Rodjenje deteta

Rođenje deteta

Zakoni i propisi koji se odnose na registraciju rođenja vašeg deteta u Egiptu razlikuju se od onih u Republici Srbiji. Ne postoji mogućnost da Ambasada izda srpski izvod iz MKR za decu rođenu u Egiptu već se upis dece rođene u inostranstvu vrši kod matičara u Srbiji, na osnovu legalizovanog egipatskog izvoda iz MKR za dete kao i ostale dokumentacije roditelja.

Nakon porođaja dobićete iz bolnice (ili od lekara) izveštaj o rođenju deteta. Sa ovim dokumentom ste u obavezi da svoje dete registrujete u roku od 14 dana kod egipatskih vlasti prema mestu rođenja bebe. Da biste mogli da prijavite rođenje deteta biće vam zatražen venčani list. Neudate žene neće moći da registruju svoje dete, ali i osobe koje su u braku „urfi“ mogu se sresti s poteškoćama i njihov zahtev za dobijanje egipatskog izvoda iz MKR takođe može biti odbijen.

Bez egipatskog izvoda iz matične knjige rođenih Ambasada ne može da izda putnu ispravu. U vezi sa ovim pitanjem molimo da nam se obratite i ukoliko boravite u UAE (posebno ukoliko je dete začeto pre sklapanja braka), kao i u Omanu, Palestini i Sudanu.

Prijava deteta rođenog u inostranstvu

Ukoliko vam je dete rođeno u inostranstvu, a boravite u Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, Palestini i Sudanu, prijavu (prijava) rođenja za upis u matičnu knjigu rođenih u Republici Srbiji možete podneti u Ambasadi Republike Srbije u Kairu. Prijavu podnosi lično jedan od roditelja, koji je u trenutku rođenja deteta naš državljanin, uz dostavu dokaza o državljanstvu Republike Srbije. Potrebna dokumenta: 1. Popunjen formular Prijave rođenja deteta u 2 primerka (preuzeti ovde); 2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete overen u MIP-u države, čiji je organ izdao dokument (za Oman pečat apostill); 3. Prevod inostranog izvoda iz matične knjige rođenih na srpski jezik; 4. Uverenje o državljanstvu za roditelje-ne starije od 6 meseci (u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin, potrebno je samo Uverenje roditelja-našeg državljanina. Za drugog je dovoljna fotokopija pasoša); 5. Izvod iz Matične knjige venčanih;

]Napomena: Ukoliko niste u mogućnosti da pribavite prevod inostranog izvoda iz MKR na srpski jezik, originalnu dokumentaciju ćemo vam, nakon izvršenog postupka legalizacije vratiti, kako bi ste dokument preveli kod sudskog tumača u Srbiji i sami upisali dete u nadleznoj matičnoj službi, prema mestu vašeg poslednjeg prebivališta.

Priznavanje očinstva Ukoliko je dete rođeno vanbračno, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u našem konzulatu ukoliko je naš državljanin. Otac-stranac izjavu o priznavanju očinstva daje pred organima svoje države. Tom prilikom, neophodno je prisustvo oba roditelja, a deteta samo ukoliko je starije od 14 godina.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Carinska potvrda
Prijava braka
Rodjenje deteta
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari